Arysta
Arysta Lifescience
 • ΜΑΖΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

  Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 7 δισεκατομμυρία άνθρωποι παγκοσμιώς και η συνεχής αύξηση του πληθυσμού της γης αποτελεί μια πραγματικότητα. Στα πλαίσια διασφάλισης επαρκούς παραγωγής τροφίμων είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους, ώστε να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση και την ποιότητα της σοδειάς τους.

  Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (European Crop Protection Association) η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων προβλέπεται να μειωθεί κατά 40% λόγω έλλειψης αποτελεσματικών λύσεων για την προστασία των καλλιεργειών από ασθένειες, έντομα και ζιζάνια.

  Αναπτύσσοντας μοναδικούς συνδυασμούς καινοτόμων τεχνολογιών αλλά και βιολογικών λύσεων για την προστασία των καλλιεργειών, συνεισφέρουμε στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, καθώς επίσης και στην παραγωγή ασφαλέστερων τροφίμων για την υγεία του καταναλωτή. Απώτερος σκοπός μας είναι η επίτευξη γεωργικής ευημερίας. Οι ενέργειές μας προσανατολίζονται με γνώμονα την εξασφάλιση ενός βιώσιμου πλανήτη.

 • ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

  Η διατήρηση του επιχειρηματικού μας πνεύματος αποτελεί μία από τις βασικές μας αξίες. Ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή νέων ιδεών και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών. Ο κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να γίνει ηγέτης του δικού του project κάτω από την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση των συνεργατών του. Η στενή συνεργασία της διοίκησης με τις ομάδες κάθε τμήματος ευνοούν την ανταλλαγή νέων προτάσεων. Οι εργαζόμενοί μας ξεχωρίζουν για την υπευθυνότητα και την απόλυτη ακεραιότητά τους, λειτουργώντας παράλληλα με σεβασμό για τα κοινά και το περιβάλλον. Αυτές οι αξίες υπάρχουν στην καθημερινότητα μας, προσφέροντας υψηλή αυτοπεποίηθηση αλλά και δύναμη στους εργαζομένούς μας.

  Είμαστε όλοι μας υπερήφανοι για ότι κάνουμε και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην προσπάθεια μας να κάνουμε τη διαφορά.

 • Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ARYSTA

  Το επιχειρησιακό μας μοντέλο “Asset-Lite, High-Touch” μας κάνει ιδιαίτερα ευέλικτους και μας επιτρέπει να αναπτύξουμε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις στις ανάγκες των πελατών.

  Ο συνδυασμός των προϊόντων — (επένδυση σπόρων, φυτοπροστασία και βιολογικές λύσεις) —συμβάλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών.

  Οι ικανότητές μας στην έρευνα — ένα παγκόσμιο κέντρο επένδυσης σπόρων αρίστης ποιότητας, εγκαταστάσεις βιολογικού ελέγχου, ένα εξαιρετικό εργαστήριο βιολογικών λύσεων, καθώς επίσης και άλλες δραστηριότητες σχετικές με φυτοπροστατευτικά προϊόντα— καθοδηγούν την καινοτόμο προσέγγισή μας.

  Η ομάδα μας απαρτίζεται από ταλαντούχα άτομα, εφοδιασμένα με γνώσεις υψηλού επιπέδου, δείχνοντας πραγματική αφοσίωση σε ότι κάνουν. Το ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυσμό με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, την καθιστούν έναν από τους πλέον επιθυμητούς χώρους εργασίας.

  Οι ευκαιρίες εξέλιξης καθοδηγούνται από την παρουσία μας σε παγκόσμιο επίπεδο, τις εξαγορές προϊόντων και τη στρατηγική προσήλωση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Όλα αυτά προσφέρουν υψηλές προοπτικές για μια πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία.

Τμήματα

Μέσα στην εταιρεία λειτουργούν διάφορα τμήματα, εξερευνείστε το ρόλο τους στον οργανισμό μας!

 • Τμήμα Οικονομικών

  Τμήμα Οικονομικών

  Το τμήμα Οικονομικών επηρεάζει τις στρατηγικές αποφάσεις μέσω της εποπτείας και του ελέγχου των υπηρεσιών χρηματοδότησης και λογιστικής. Σχεδιάζει και υλοποιεί τις λογιστικές διαδικασίες, τον οικονομικό έλεγχο και τη διαχείριση των πιστώσεων. Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές και εσωτερικές διαδικασίες, εκτελεί αναλύσεις κινδύνου, εξασφαλίζει τη συλλογή χρημάτων, και βελτιστοποιεί την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

  Η δέσμευση και οι δεξιότητες είναι σημαντικές για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Το ανθρώπινο δυναμικό στηρίζει τη στρατηγική της εταιρείας με πολλούς τρόπους: πρόσληψη προσωπικού, εκπαίδευση, εξέλιξη, αποζημιώσεις, επιδόματα, αλλαγή διεύθυνσης και μεταβολές στην οργανωτική δομή της εταιρείας. Το ανθρώπινο δυναμικό δουλεύει στενά με το διοικητικό τμήμα και συμβουλεύει τη διοίκηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

 • Τμήμα Πληροφορικής

  Τμήμα Πληροφορικής

  Το τμήμα της Πληροφορικής αναλαμβάνει να αναπτύξει και να διατηρήσει αποτελεσματικά, αξιόπιστα, ασφαλή και καινοτόμα τα πληροφοριακά συστήματα μέσα από τα οποία προκύπτουν οι στατηγικές και οι στόχοι μας. Το τμήμα της Πληροφορικής συντηρεί την τεχνολογική υποδομή μας και διαχειρίζεται ένα μεγάλο εύρος project πληροφορικής.

 • Τμήμα Εγκρίσεων

  Τμήμα Εγκρίσεων

  Το τμήμα εγκρίσεων διασφαλίζει ότι τα νέα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν περάσει με επιτυχία όλα τα στάδια ελέγχου που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί συνεργασία με διάφορους φορείς, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς, και άριστη γνώση των νομοθεσιών.

 • Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

  Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

  Το R&D τμήμα φέρνει νέες λύσεις στην αγορά που απευθυνόμαστε. Η επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αναπτύσσει νέες συνθέσεις, προτείνει νέες προηγμένες μεθόδους ποιοτικού ελέγχου, εφαρμόζει τις τελευταίες τεχνολογίες για τον έλεγχο των προϊόντων και είναι πρωτοπόρος στις δοκιμές του αγρού. Το έργο του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης – R&D είναι απαραίτητο για να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις της σημερινής αγοράς.

 • Τμήμα Πωλήσεων & Marketing

  Τμήμα Πωλήσεων & Marketing

  Τα τμήματα πωλήσεων & marketing διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους συνεργάτες. Η ομάδα πωλήσεών μας έρχεται σε συνεχή επαφή με τους συνεργάτες, προσφέροντας τις πιο πρόσφατες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τελικού χρήστη. Η ομάδα marketing εστιάζει και προσπαθεί να ανακαλύψει τις μελλοντικές τάσεις, ώστε να προβλέψει τις ανάγκες της αγοράς και να εξασφαλίσει την εύρεση προηγμένων λύσεων. Το τμήμα marketing είναι επίσης υπεύθυνο για την αποτελεσματική εξωτερική επικοινωνία.

 • Τμήμα Προμηθειών

  Τμήμα Προμηθειών

  Το τμήμα προμηθειών είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό της ζήτησης, την προμήθεια των προϊόντων, τη διαχείριση των αποθεμάτων και της καλής λειτουργίας του εργοστασίου.