Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις υπουργικές αποφάσεις και τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών.

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυγών και βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.

Περιγραφή

Κατηγορία και τρόπος δράσης του προϊόντος: Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυγών και βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.

Εγγυημένη Σύνθεση: cypermethrin 10 % β/o βοηθητικές ουσίες 88,94% β/β

Μορφή Σκευάσματος: Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0143 /6.5.2015

Χημική Ομάδα: Πυρεθρινοειδή

Συσκευασίες: 50ml, 1L

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία δωματίου, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

Φάσμα Δράσης
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικοί
και
εξωτερικοί
χώροι

μύγες,
κατσαρίδες,
μυρμήγκια,
ψύλλοι
κοριοί

 

 

 

 

 

Σφηκοφωλιές

Για κανονική προσβολή:
Διαλύστε το προϊόν σε νερό,
σε αναλογία 1:200 και
εφαρμόστε 5 λίτρα
διαλύματος ανά 100-150 τ.μ.

Για έντονη προσβολή:
Διαλύστε το προϊόν σε νερό,
σε αναλογία 1:100
(π.χ. 10 κ.εκ. CYPELL 100 EW
σε 1 λίτρο νερό) και
εφαρμογή με 5 λίτρα
διαλύματος ανά 100-150 τ.μ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Εικονογράμματα κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

PHI
Καλλιέργεια PHI ( σε ημέρες)
- -