Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Arysta LifeScience

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η Arysta LifeScience Inc. (εφεξής «Arysta») γνωρίζει ότι ενδιαφέρεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με εσάς και είμαστε προσεκτικοί στο να διασφαλίσουμε ότι τέτοιου είδους πληροφορίες που έρχονται στην κατοχή μας προστατεύονται σωστά. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τα βήματα που λαμβάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς θα παραμείνουν ασφαλείς και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται.

Προσωπικές πληροφορίες

Οι μόνες προσωπικές πληροφορίες που θα συλλέξουμε είναι οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε εάν εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας για οποιονδήποτε λόγο ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αυτού. Θα σας προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματός σας, αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών που διατηρούμε.

Σκοποί για τους οποίους οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν

Εάν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες, όπως ζητηθούν από εσάς.
 • Για να σας ενημερώνουμε για πληροφορίες σχετικά με την Arysta οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Για την εσωτερική μας αξιολόγηση.
 • Για να βελτιωθεί το περιεχόμενο του Iστότοπου.
 • Για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο και / ή τη διάταξη του Ιστότοπου για κάθε ξεχωριστό χρήστη.
 • Για την πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με ενημερώσεις σε αυτόν τον Ιστότοπο.
 • Για να συγκεντρώσουμε και να γνωστοποιήσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρήστες μας και τις προτιμήσεις τους∙ τα οποία είναι ανώνυμα και δεν ταυτοποιούν ξεχωριστούς χρήστες.

Γνωστοποίηση

Δεν θα μεταβιβάσουμε καμία από τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, εκτός των μελών της Arysta ή αντιπροσώπων οι οποίοι ενεργούν με σύμβαση για λογαριασμό μας, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Προώθηση και διαφήμιση

Δεν θα εμφανίζονται διαφημιστικές προσφορές ή διαφημίσεις στους Ιστότοπους της arystalifescience.com, ενώ οι προσωπικές σας πληροφορίες επικοινωνίας δε θα δοθούν, πωληθούν, ανταλλαχθούν και δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών ή δεν θα διατεθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από την Arysta σε τρίτους για λόγους διαφήμισης ή προώθησης.

Προστασία πληροφοριών

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογίες προστασίας, πολιτικές ασφάλειας και άλλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση, αλλοίωση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Επίσης, προστατεύουμε τις πληροφορίες σας απαιτώντας όλοι οι υπάλληλοί μας και άλλοι που έχουν πρόσβαση ή είναι εντεταλμένοι με την επεξεργασία των δεδομένων σας να δεσμεύονται με σύμβαση για τον σεβασμό της εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

Πρόσβαση στον Ιστότοπό μας

Όταν επιλέγετε τον Ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα μεταφέρει ορισμένα δεδομένα στο διακομιστή ιστού μας (web server). Αυτό συμβαίνει για τεχνικούς λόγους και απαιτείται προκειμένου να σας διαθέσουμε τις πληροφορίες που ζητάτε. Για να διευκολυνθεί η πρόσβασή σας στον Iστότοπο, τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται, για σύντομο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται:

 • Η διεύθυνση IP σας (IP address)
 • Η ημερομηνία και ώρα πρόσβασής σας
 • Η διαφορά ζώνης ώρας σε ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
 • Το περιεχόμενο του αιτήματος σας (συγκεκριμένος ιστότοπος)
 • Η κατάσταση πρόσβασης / κωδικός κατάστασης HTTP
 • Ο μεταφερόμενος όγκος δεδομένων
 • Ο δικτυακός τόπος που ζητά πρόσβαση
 • Πρόγραμμα περιήγησης, ρυθμίσεις γλώσσας, έκδοση λειτουργικού συστήματος λογισμικού προγράμματος περιήγησης και επιφάνειας

Επιπλέον, για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας, θα αποθηκεύουμε τέτοιου είδους δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ανίχνευση προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση πραγματικής πρόσβασης ή απόπειρας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους διακομιστές μας (Art. 6(1)(f) General Data Protection Regulation).

Ρύθμιση των Cookies

Τι είναι τα cookies;

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη μνήμη του τερματικού σας μέσω του προγράμματος περιήγησης. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες (π.χ. τις προτιμώμενες ρυθμίσεις γλώσσας ή τις ρυθμίσεις του Ιστότοπού σας) τις οποίες το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να διαβιβάσει ξανά σε εμάς μετά την επόμενη πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας (ανάλογα με τη διάρκεια ζωής του cookie).

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Διαφοροποιούμαστε μεταξύ δύο κατηγοριών cookies: (1) Τα Λειτουργικά cookies, χωρίς τα οποία θα μειωθεί η λειτουργικότητα του δικτυακού μας Ιστότοπου και (2) Τα Προαιρετικά cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανάλυσης ιστοτόπων και προωθητικούς σκοπούς.

Το προαιρετικό cookie που χρησιμοποιούμε είναι η ανάλυση ιστού με Google Analytics, το οποίο αντιστοιχεί σε αναγνωριστικό που δημιουργείται τυχαία στη συσκευή σας, επιτρέποντάς μας να αναγνωρίσουμε τη συσκευή σας κατά την επόμενη πρόσβασή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση ιστοτόπων, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω. [στο παρακάτω γράφημα θα εμφανιστεί ένα κουμπί το οποίο ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει από το οff στο on ή από το on στο off για κάθε λίστα]

Υπόκειται στη συγκατάθεσή σας

Χρησιμοποιούμε τα προαιρετικά cookies μόνο εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1) (α) Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων). Κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, θα εμφανιστεί ένα banner, ζητώντας σας να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη ρύθμιση προαιρετικών cookies. Εάν δοθεί η συγκατάθεσή σας, θα θέσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας και το banner δεν θα εμφανιστεί ξανά για όσο διάστημα το cookie είναι ενεργό. Μετά τη λήξη περιόδου ζωής του cookie ή αν διαγράψετε ενεργά το cookie, το banner θα εμφανιστεί ξανά κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας και θα σας ζητήσει εκ νέου να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Πώς να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies

Βεβαίως μπορείτε να κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας χωρίς να εγκατασταθούν τα cookies. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαμορφώσετε ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τη χρήση των cookies. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των λειτουργιών ή να επηρεάσει αρνητικά τη χρηστικότητα του Ιστοτόπου μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε τη χρήση των προαιρετικών cookies χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή απενεργοποίησης (off) που υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα.

Ανάλυση Ιστότοπου (Website Analysis)

Στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες ("Google").

Η Google θα αναλύσει εκ μέρους μας την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τα cookies που περιγράφονται λεπτομερέστερα στον παραπάνω πίνακα. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google σε σχέση με τη πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας (π.χ. η αναφερόμενη διεύθυνση URL, οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης σας, οι ρυθμίσεις της γλώσσας σας, το λειτουργικό σας σύστημα, η ανάλυση της οθόνης κλπ.) θα μεταβιβαστούν στον server της Google στις ΗΠΑ, όπου θα αποθηκευτούν και θα αναλυθούν. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα τεθούν στη διάθεσή μας σε ανώνυμη μορφή. Σε αυτήν τη διαδικασία, τα δεδομένα χρήσης σας δεν θα συνδέονται με την πλήρη διεύθυνση IP σας. Έχουμε ενεργοποιήσει στον Ιστότοπό μας τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP που προσφέρεται από την Google, ώστε να διαγραφούν τα τελευταία 8 ψηφία (τύπου IPv4) ή τα τελευταία 80 bits (τύπου IPv6) της διεύθυνσης IP σας. Περαιτέρω, η Google είναι πιστοποιημένη με βάση την σχετική συμφωνία Ασφάλειας Ιδιωτικότητας, μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ (EU-US Privacy Shield), η οποία εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων από την Google στις ΗΠΑ.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση της ανάλυσης ιστού ανά πάσα στιγμή, είτε λαμβάνοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο Google Browser Plugin είτε με τη διαχείριση των συγκαταθέσεών σας στον παραπάνω πίνακα οπότε ένα cookie επιλογής εξαίρεσης (opt-out cookie) θα τοποθετηθεί. Και οι δύο επιλογές θα εμποδίσουν τη χρήση της ανάλυσης Ιστού, μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εγκαταστήσατε το πρόσθετο και δεν διαγράψετε το cookie επιλογής εξαίρεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Google Analytics, μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσης της Google (Google Analytics Terms of Use), στις αρχές ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων της Google Analytics (Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics) και στην Πολιτική Ιδιωτικότητας της Google (Google Privacy Policy).

Χρήση φόρμας επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να μας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα, επώνυμο και τίτλο
 • Χώρα
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)
 • Μήνυμα

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας αποκλειστικά για την επεξεργασία του συγκεκριμένου αιτήματός σας. Μπορεί να σας ζητήσουμε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε πρόσθετες υπηρεσίες και πληροφορίες ή για να επιλύσετε παράπονα ή προβληματισμούς.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε εδώ τις αλλαγές. Ωστόσο, εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προτού το πράξουμε.