Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις υπουργικές αποφάσεις και τις μεταγενέστερες εκδόσεις αυτών.

Ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των ακάρεων.

Περιγραφή

Κατηγορία και τρόπος δράσης του προϊόντος: Ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των ακάρεων. Έχει μέτρια ωοκτόνο δράση.

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: bifenazate 48% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 54,2% β/β

Μορφή Σκευάσματος: Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 2184 /4.4.2012

Χημική Ομάδα: Καρβαξιδικά

Συσκευασίες: 50 ml, 100 ml, 250 ml

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Φάσμα Δράσης
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./ στρ.) ΔΟΣΕΙΣ (σε κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού) ΔΟΣΕΙΣ (Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/ στρ.) ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΓΚΡΕΙΠ-ΦΡΟΥΤ Τετράνυχοι
(Tetranychus urticae, Panonychus citri),
120 - 150 50-60 200-250 Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων
ΜΗΛΙΑ Τετράνυχοι (Panonychus ulmi) 75-100 75-100 100 Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων
ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ) Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus) 20-25 20-25 100 Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων
ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ) 20-30 100-120
ΤΟΜΑΤΑ (Θ) Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus) 20-37,5 20-25 100-150 Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων
ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ) Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus) 20-37,5 20-25 100-150 Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού των ακάρεων.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών: Λεμονιά, μανταρινιά πορτοκαλιά, Γκρειπ-φρουτ, Μηλιά: Μια (1) εφαρμογή. Φράουλα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (υπαίθρου και θερμοκηπίου), Τομάτα (θερμοκηπίου): Δυο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

Εικονογράμματα κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

PHI
Καλλιέργεια PHI ( σε ημέρες)
Πορτοκάλια 14
Μανταρίνια 14
Λεμόνια 14
Γκρέιπ φρουτ 14
Μήλα 14
Πιπεριά (υπαίθρου & θερμοκηπίου) 1
Μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου) 1
Αγγούρι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) 1
Κολοκύθι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) 1
Πεπόνι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) 1
Καρπούζι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) 1
Τομάτα (θερμοκηπίου) 1